22 Haziran 2024’de yaş haddinden emekli olacak memur, aylık ve ikramiyede hangi katsayıdan yararlanır?

admin

Soru : Sayın Yetkili, Ben devlet memurluğundan 22.06.2024 tarihinde re’sen emekli olacağım. Kanuna göre 1 temmuz 2024 itibarı ile emekli aylığına hak kazanacağım. İkramiye hesabı, 1 Temmuz 2024 deki) katsayı ve göstergelere göre mi hesaplanacak. Yoksa emekli olacağım gün 22.06.2024 e göre mi hesaplanır. Teşekkürler.

Detaylar/Değerlendirmeler:

15 Haziran 2024 görev maaşını alıp, 22 Haziran 2024 tarihinde yaş haddinden dolayı zorunlu emekli olan memur Temmuz 2024 memur maaş katsayısından yararlanabilir mi?
Temmuz 2024 katsayı artışından yararlanmak için 15 Haziran 2024 görev aylığının alınmasının yeterli olacağını, dolayısıyla da 22 Haziran 2024 tarihinde yaş haddinden zorunlu emekli olmanın Temmuz 2024 katsayı artışından yararlanmaya engel olunmadığını söyleyebiliriz.

Memurların yaş haddinden dolayı emeklilik İşlemleri Nasıl Yapılmaktadır?
Genel olarak memurların azami çalışabilecekleri süre 65 yaşını doldurdukları tarih itibariyledir. 5434 sayılı Kanun Madde 40 hükmü zorunlu emeklilik tarihinin istisnalar hariç 65 yaşını doldurdukları tarih olarak belirlemiştir.

Memurların Hizmet Süresi Nasıl Hesaplanır:
Memurların hizmet süreleri Sosyal Güvenlik Kurumuna tam kesenek vermek suretiyle geçirdikleri süreler olmaktadır. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu Madde 31 hükmü gereğince fiili hizmet müddeti, tam kesenek vermek suretiyle geçirilen müddettir. Aybaşlarından sonra vazifeden ayrılanlar için ayrıldıkları ayın tamamı fiili hizmet müddeti sayılır. Tam kesenek verilerek geçirilen süreler de, memurlar aylıklarını her ayın 15 inde aldıklarından, her ayın 15 i ile bir sonraki ayın 14 üne kadar olan süre tam kesenek verilen süre olur ve memurun 1 aylık hizmet süresi belirlenir.

Memurların Emeklilik İşlemlerinde Dikkate Alınan Katsayılar:
Memurların emekli ikramiyesi ve emekli aylık tutarlarının bulunmasında emekli olunan tarihteki güncel memur maaş katsayısı esas alınarak hesaplama yapılmaktadır.
Her ayın 15’inde maaşlarını almakta olan Devlet memurlarından yine o ayın 15’inde SGK emeklilik kesintileri yapılır.
Yapılan emeklilik kesintisi ise bir sonraki ayın 14’üne kadar olan dönemi kapsar. Bir başka deyişle 15 Haziran 2024 görev maaşını alan bir memur, 16 Haziran 2024 ile 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında emekli olmak istediğinde veya bu tarihler arasında

YAŞ HADDİNDEN ZORUNLU OLARAK emekli olunduğunda, bu memurun hizmet süresi 14 Temmuz 2024 tarihine kadar sayılır ve 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren de emekli aylığı bağlanır.
Hizmet sayılması, memurun 1 Temmuz katsayı artışlarından yararlanmasını sağlar. Katsayı artışının yürürlük tarihi 15 Temmuz 2024 tarihi de olsa bu durumu değiştirmez.
Bu nedenle 15 Haziran görev aylığını alıp 16 Haziran – 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında emekli olan veya bu tarihler arasında YAŞ HADDİNDEN emekli olan memur için 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olarak tespit edilen katsayı artışı uygulanarak emeklilik işlemi tesis edilir.
Ancak memur 14 Haziran 2024 ve daha önceki günlerde emekli olursa veya yaş haddinden emekli olursa Ocak 2024 ayındaki memur maaş katsayısı uygulanarak işlem yapılır ve 15 Haziran 2024 tarihi ilk aylığının başlama tarihi olur. Bu tarih itibariyle ikramiye hesaplanır, ikramiye farkında ise Temmuz 2024 katsayısı esas alınır.

Yaş Haddinden Emekli Olanlara İkramiye Farkı Ödenmesi:
Yaş haddinden zorunlu emekli olan, yani memurun isteğine bağlı olunmaksızın Kurumlarca emeklilik işlemi tesis edilen memura ilk aylık bağlanmada esas alınana güncel memur maaş katsayısından normal hesaplama ile emekli ikramiyesi ödenir, daha sonra da bir sonraki dönem için belirlenen memur maaş katsayısı esas alınarak emekli ikramiyesi farkı ödenir.
Bu husus, 5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmünde açıklanmıştır. Bu madde hükmüne göre,
Kadrosuzluk (Emniyet ve TSK personeli)
Yaş haddi,
Vazife malullüğü,
Ölüm,
Nedenleri ile emeklilik işlemi uygulananlara Emekli ikramiyesi farkı ödenmektedir.

Kısa ve Net açıklamalarımız bağlamında verdiğiniz bilgilere göre söylenebilecek durum şöyledir:
22 Haziran 2024 tarihinde 65 yaşınızı dolduracağınız tarih olduğundan, bu tarih itibariyle Kurumunuz sizin talebinize bağlı olmadan emeklilik işlemlerinizi yapması gereklidir.
SGK emeklilik işlemlerinizi yapacağı tarihte Temmuz 2024 memur maaş katsayısı yürürlükte olmamakla birlikte, şayet SGK 22 Haziran ile 1 Temmuz arası emeklilik işlemlerinizi yaparsa Ocak 2024 katsayısını ilk etap da uygulayacağını, daha sonra da 1 Temmuz 2024 katsayısını esas alarak güncelleme yapması gerektiğini, (Bu güncelleme ikramiye farkı işlemi niteliğinde olmaz.)
Şayet, işlemlerinizi 1 Temmuz 2024 katsayısı yürürlüğe girdikten sonra yaparsa yeni yükseltilen katsayı üzerinden tüm işlemlerinizi zaten yeni katsayı üzerinden yapılması gerektiğini,
Yaş haddinden emekli olacağınız için de SGK ikramiye farkı niteliğinde olan ve yukarıda açıklamasını yaptığımız işlemi Ocak 2025 tarihinde ve bu tarih itibariyle güncel memur maaş katsayısı esas alınarak emekli ikramiye fark tutarını da hesaplaması gerektiğini ve bu ikramiye farkı ödeme tutarını da tahminimizce Ocak 2025 ayı içerisinde emekli aylıklarınızı aldığınız banka şubesine gönderebileceğini,

Değerlendirmekteyiz.

Yorum yapın

vozol vozol 10000 vozol vozol vozol20000.shop vozol10000.shop vozolneon10000.shop vozol12000.shop timeisworth.com
casino casino siteleri