İnönü Üniversitesi 273 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

admin

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

28 Haziran 2007 tarihli vc 26566 sayılı Resmi Cazctc’dc yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edilecektir. İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar 2022 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacaktır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR

1 – ilan edilen pozisyonlara başvuracak adaylarda aşağıda belirlilen genel şartlar ile yukarıdaki tabloda “aranan nitelikler” kısmındaki özel şartlar aranacaktır Adaylar ilanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edebilecektir.

2. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartlan taşımak. (657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları kaybettiği halde başvuru yaptığı tespit edilenlerin başvurusu geçersiz sayılacaktır.)

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruntundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alınıyor

4, Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak,

5. 657 sayılı Kanunim 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla başvuruda bulunulan sözleşmeli personel pozisyonunda 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)

6. Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kuramlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek tartıllı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlanıl sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yüriilıilmeyecektir.

BAŞVURU ZAMANI

ilan Tarihi: 29.12.2023

Başvuru Bitiş Tarihi: 12.01.2024

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru için istenilen belgelerin. İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Bürosuna son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

L Başvuru Dilekçesi

2. e-Devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)

3. Nüfus cüzdanı fotokopisi

4. KI’SS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)

5. Deneyini ve/veya belgelendirme istenen pozisyonlarda; alanla ilgili çalıştığı kurumda görev yaptığı süreleri gösteren kurum yazısı ile Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet döküm belgesiyle belgelendirilecektir.

6. YDS sonuç belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)

7. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

8. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla adayın beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmi sağlık kurulıışkırından-‘merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınacak belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)

9. Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için sürücü belgesi

10. Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için psikoteknik sonuç belgesi

11. Pozisyonlara ait olan şartlarda istenilen MEB onaylı belgenin resmi kurumlarca onaylanmış örneği.

12. 28 sıra numaralı çözümleyici, sistem programcısı pozisyonu için programlama dilleri sertifikası.

13. 29 sıra numaralı programcı pozisyonu için belge veya MEB onaylı sertifika.

14.36 ve 37 sıralı numaralı Destek Personeli (Aşçı) pozisyonu için ustalık belgesi.

15.40 sıra numaralı Destek Personeli pozisyonu için bahçe bakımı vc bahçıvan sertifikası

13746/1-1

Yorum yapın

vozol vozol 10000 vozol vozol vozol20000.shop vozol10000.shop vozolneon10000.shop vozol12000.shop timeisworth.com
casino casino siteleri