Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2 sözleşmeli personel alacak-Güncellendi

admin

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİ UYARINCA CANLI MODEL SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (b) bendine göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 8. maddesi uyarınca (1 yıldan az süreli veya mevsimlik çalışma) gereğince 2024 yılı Eğitim – Öğretim faaliyetleri kapsamında 2024 mali yılı ile sınırlı çalıştırmak üzere 1 (bir) kadın ve 1 (bir) erkek olmak üzere 2 (iki) sözleşmeli canlı model alınacaktır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

A. GENEL ŞARTLAR

1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

3 – Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

4 – Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

5 – Çeşitli KHK’ler ile Kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

6 – Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7 – Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6. maddesi gereği “işe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

8 – Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. (Asıl ve yedek adayların belirlenmesine müteakip yapılacaktır.)

9 – Yapılan başvurularda KPSS puan şartı aranmamaktadır, asıl ve yedek adaylar sözlü sınav sonucuna göre belirlenecektir.

B. ÇALIŞMA ŞARTLARI

1- İstihdam edilecek canlı model 2024 yılı için eğitim – öğretim faaliyetleri kapsamında 2024 mali yılı ile sınırlı çalıştırılacaktır.

2- Çalışma süresi; Eğitim ve Öğretim süresiyle sınırlı olmak, ilgili sınav ve ders programlarıyla uyumlu olmak ve günde 5 saati geçmemek kaydıyla 2024 mali yılı ile sınırlı olacaktır.

3- İstihdam edilecek canlı modelin mali ve sosyal haklara ilişkin işlemleri Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde düzenlenecektir.

C. BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Müracaatlar ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günü izleyen ilk iş gününden itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine istenen belgeler (noter veya resmi kurumlarca onaylı) ile birlikte şahsen veya posta ile başvuru yapılacaktır. Onaysız belge ibraz edenlerin müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Adresi: Posta yolu ile başvuru yapacak adayların başvuruda istenilen belgeleri Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı (Zir Mah. Prof. Dr. Rıza AYHAN Cad. Hacıbektaş / NEVŞEHİR) adresine göndermeleri gerekmektedir

D – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar için sınav yeri ve zamanı Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi web sayfasından (http://gsf.nevsehir.edu.tr/) duyurulacak olup müracaat sahiplerinin duyuruları takip etmeleri rica olunur.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgisi başvuru bitimi itibarıyla en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde http://gsf.nevsehir.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir. Kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylar arasından sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1- Dilekçe (Müracaat sırasında başvuru yapılan birimden veya Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi http://gsf.nevsehir.edu.tr/ web sitesinden temin edilebilir.)

2- Öğrenim Belgesi (Barkodlu e-Devlet Çıktısı veya Onaylı Fotokopisi)

3- Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı (Onaylı Fotokopisi)

4- Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Barkodlu e-Devlet Çıktısı veya Onaylı Fotokopisi)

5- Son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraf (2 Adet)

6- Adli Sicil Kaydı (Barkodlu e-Devlet Çıktısı Güncel Tarihli)

7- Canlı Model Başvuru Formu 1 Adet (Müracaat sırasında başvuru yapılan birimden veya Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi http://gsf.nevsehir.edu.tr/ web sitesinden temin edilebilir)

8- Yerleştirmeye hak kazanan adaylardan “Uzun ve hareketsiz duruşlar için elverişli sağlık durumuna sahip ve dayanıklı” ibaresini içeren Tam Teşekküllü Hastaneden alınmış Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.

. İlanda yer almayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasında değişiklik yapabilir, ilanı iptal edebilir ve takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

13831/1-1

Yorum yapın

vozol vozol 10000 vozol vozol vozol20000.shop vozol10000.shop vozolneon10000.shop vozol12000.shop timeisworth.com
casino casino siteleri