Nükleer Silahların Yasaklanması Şart

admin

Tüm dünyadaki hekimler, hemşireler, halk sağlığı profesyonelleri ve tıp öğrencileri adına konuşan TTB, nükleer silahların yasaklanması ile ilgili konuştu.

TTB nükleer silahlar ile ilgili, ” Küresel sağlık ve yaşam konusu olarak nükleer silahların ortadan kaldırılmasını acil bir gereklilik sayıyoruz. Nükleer silahların herhangi bir şekilde kullanımının yol açacağı yıkıcı sonuçlara ilişkin güncellenmiş kanıtlar, bu kullanımın akut ve giderek büyüyen bir tehlike haline gelmesi ve nükleer patlamaların ardından sağlık açısından halka yönelik etkili herhangi bir insani yardımın imkansızlığı, Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması’na taraf devletlerin yaklaşmakta olan 1. toplantısının çalışmalarında esas alınacak gerçekler olmalıdır. TPNW, bilim insanları, sağlık profesyonelleri, kriz yönetimi ve müdahalesinde uzman kişilerin belgeledikleri tartışma götürmez kanıtları esas almaktadır. Buna göre nükleer silahların kullanılmasının yol açacağı sonuçlar yıkıcı olacak, tüm dünyayı etkileyecek ve bunun telafisi de mümkün olmayacaktır. Anlaşmanın bizim de katıldığımız saptaması, nükleer silahların yasaklanmasının ve ortadan kaldırılmasının bu tür sonuçlar karşısında başvurulabilecek, sorumluluk taşıyan tek yol olduğudur.” İfadelerini kullandı.

Fiilen kullanılması halinde nükleer silahlar yakıp kül edici sıcaklığa, şok dalgalarına ve aşırı basınca, iyonlaştırıcı radyasyona, yoğun elektromanyetik darbeye ve yeryüzünün iklimini değiştirebilecek yoğunlukta duman ve kuruma yol açılabileceğini söyleyen TTB devamında ise, ” Konvansiyonel silahlardan ya da diğer kitle tahrip silahlarından farklı olarak nükleer silahlar insan topluluklarını ve kentleri anında yok etmekte, çevreyi yıkıma uğratmaktadır. Nükleer silahların yol açtığı radyoaktif kirlenme yüzyıllarca etkisini sürdürmekte, kuşaklar boyu görülecek kanser ve diğer hastalıklara neden olmaktadır. Dahası, iklimde ağır bozulma dahil olmak üzere nükleer savaşın çevresel sonuçları, küresel kıtlığa ve en aşırı durumlarda insan türünün sonuna yol açabilecektir. Nükleer silah kullanımı durumunda, tıbben ya da afet yardımları anlamında verilebilecek anlamlı herhangi bir yanıt olamaz.” Dedi.

Tek Yol Budur!

Dünya Sağlık Örgütü’nün belirttiği gibi, nükleer silahlar insan sağlığı ve refahı açısından en büyük yakın tehdidi oluşturmaktadır ve nükleer silahların ortadan kaldırılması da bu önlenebilir ama kabul edilemez tehdide son vermenin tek yoludur.

Üye ve gözlemci devletler taraf devletlerin 1. toplantısı için Viyana’da bir araya gelmeye hazırlanırken Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması’nın gecikmeden ve evrensel ölçekte onaylanıp uygulanması çağrısında bulunuyoruz. (BSHA- Bilim Ve Sağlık Haber Ajansı)

Yorum yapın

vozol vozol 10000 vozol vozol vozol20000.shop vozol10000.shop vozolneon10000.shop vozol12000.shop timeisworth.com
casino casino siteleri